Persoonlijke commitment

Persoonlijke commitment

CyberFreight Pharma Logistics verzorgt en ontzorgt en doet dat met persoonlijke commitment. Bij commitment hebben we het over persoonlijke commitment van ALLE CyberFreight medewerkers.

Wat houdt commitment in voor onze medewerkers?

  • Je verbonden voelen met de organisatie waarvoor je werkt en met het werk dat je doet.
  • Als je over de organisatie praat, praat je over “ons”en “wij”.
  • Je brengt je gedrag in lijn met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie.
  • Je past je gedrag aan aan de waarden, normen en gedragsregels van de organisatie.
  • Je neemt verantwoordelijkheid en verschuilt je niet achter hogere managementniveaus of andere afdelingen.
  • Je levert constructieve kritiek op plannen en werkzaamheden, waarvan jij vindt dat ze beter kunnen.

Commitment is meer dan tevredenheid van medewerkers, het gaat dieper dan dat. Je voelt je verbonden met de organisatie en de doelen die zij gesteld heeft. Je bent geïnspireerd om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

Dus als we onze jas al aan hebben om naar huis te gaan en de telefoon gaat, dan nemen we die op. Als we op de iphone om negen uur ’s avonds een tariefsaanvraag zien binnenkomen, dan bevestigen we vast de ontvangst en geven aan dat we er spoedig op terugkomen. Als een doos bij binnenkomst stoffig is, dan verwijderen we dat voor het in opslag gaat of verzonden wordt. In alle aspecten van onze organisatie en acties van onze medewerkers komt deze toewijding naar voren.