Opslag van API’s

Opslag van API’s

Opslag van API’s (Active Pharmaceutical Ingrediënts)

De opslag van pharma grondstoffen (Active Pharmaceutical Ingrediënts, oftwel API’s) is ook, net als de opslag van pharmaceutische producten, gebonden aan zeer strikte regelgeving. De opslag en behandeling van API’s is alleen toegestaan in een goedgekeurd en gecertificeerd magazijn.

Indien uzelf niet beschikt over GDP opslag of extra ruimte nodig heeft, kunt u de opslag ook uitbesteden aan een bedrijf dat over de juiste vergunningen beschikt. CyberFreight is zo’n bedrijf dat een Groothandelsvergunning heeft, tevens beschikt over het GDP Certificaat en geregistreerd is voor API’s.

Let wel, ingevolge artikel 38 van de Geneesmiddelenwet, dient u  te allen tijde ook zelf geregistreerd te zijn bij Farmatec. U dient daarbij op te geven welke activiteiten plaatsvinden en tevens met welke werkzame stoffen gehandeld wordt. CyberFreight Pharma Logistics kan alleen werken voor opdrachtgevers, welke geregistreerd zijn.

Dit geldt voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van API’s.

Alleen indien u optreedt als bemiddelaar / broker en inkoopt op basis van een van te voren vastgestelde verkoop aan uw klant, is een aparte registratie nodig.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

CyberFreight Pharma Logistics heeft een dedicated GDP opslag faciliteit in Nieuw Vennep, welke gecertificeerd en temperatuur gecontroleerd is. Hier wordt de temperatuur gecontroleerd tussen de 15 en 25 graden Celsius gehouden en garanderen speciale koelcellen de kwaliteit van pharma goederen en API’s die onder lagere, gecontroleerde temperaturen dienen te worden opgeslagen. Getrainde, gecertificeerde medewerkers zorgen dat u op de hoogte blijft van de status van uw goederen en regelen indien gewenst de GDP distributie van uw API’s naar fabrikanten en andere groothandelaren in de Benelux en de rest van Europa.

MEER WETEN OVER ONZE OPSLAG VAN PHARMA?

Wilt u meer informatie over CyberFreights opslag en/of distributie van Active Pharmaceutical Ingrediënts? Neem dan vrijblijvend contact op met Willem Lodder, Director Business Development. Contactinformatie treft u aan in het contactblok.

Opslag van API’s in het kort

  • Geregistreerd bij Farmatec voor API’s
  • Volledig compliant
  • Dedicated magazijn in Nieuw-Vennep
  • 15-25 en 2-8 graden Celsius