Opslag Diergeneesmiddelen

Opslag Diergeneesmiddelen

Het bereiden, verpakken, etiketteren en afleveren van diergeneesmiddelen is tot 2013 vergund op basis van de Diergeneesmiddelenwet. Op 01 januari 2013 is de Wet Dieren in werking getreden en worden hieronder vergunningen verstrekt voor het vervaardigen, de invoer, groot- en kleinhandel in diergeneesmiddelen. Oude vergunningen worden geacht te gelden onder de nieuwe wetgeving, middels een overgangsrecht.
Het ligt in de verwachting dat, net als bij pharmaceutische producten voor menselijke consumptie, de regelgeving voor opslag en distributie ook zal worden aangepast.

In België vallen diergeneesmiddelen reeds onder GDP en Nederland zal zeker volgen, is de verwachting. Wij zullen dit nauwlettend blijven volgen.

shutterstock_93064210WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

Wij kunnen samen met u vooruitlopen op de aanstaande regelgeving. Uiteraard kan er gewacht worden tot de regelgeving geactualiseerd wordt, maar beter is, zoals Cyberfreight gewend is te doen, vooruit te lopen en er voor te zorgen, dat we samen een concurrerende voorsprong nemen en behouden.

MEER WETEN OVER ONZE OPSLAG VAN DIERGENEESMIDDELEN?

Wilt u meer informatie over CyberFreights ontwikkelingen op gebied van opslag en/of distributie van diergeneesmiddelen? Neem dan vrijblijvend contact op met Willem Lodder, Director Business Development. Contactinformatie treft u aan in het contactblok.

Opslag Diergeneesmiddelen in het kort

  • Voorbereid op nieuwe regelgeving
  • ISO9001, ISO14001 en AEO gecertificeerd
  • Gekwalificeerde en kundige medewerkers