Europees distributie netwerk voor Pharma

Europees distributie netwerk voor Pharma

CyberFreight Pharma Logistics biedt volledig GDP compliant transport aan binnen geheel Europa voor zowel inkomende, alsmede uitgaande zendingen, via een hoogwaardig Europees distributie netwerk.


Distributie Europa Pharma

eu_mapCyberFreight Pharma Logistics heeft in samenwerking met een aantal gespecialiseerde, GDP gecertificeerde vervoerders, een Europees pharma distributie netwerk opgezet. CyberFreight Pharma Logistics heeft deze vervoerders met de grootste zorgvuldigheid geselecteerd. Alvorens met deze vervoerders een overeenkomst is aangegaan, zijn deze volgens de richtlijnen door CyberFreight geaudit.
U heeft daarmee één contractpartij, CyberFreight Pharma Logistics, waarop u slechts één leverancier hoeft te auditen en verder voor alle distributie volledig ontzorgd wordt.

Het opgebouwde netwerk biedt niet alleen dedicated vervoer van uw zendingen, maar CyberFreight Pharma Logistics kan tevens op palletbasis en deellading (groupage) uw distributie verzorgen, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de GDP richtlijnen.
CyberFreight Pharma Logistics kan zelfs uw 2-8 en 15-25 graden Celsius zendingen gecombineerd afhalen cq afleveren. Daarbij maken Cyberfreight en haar partners gebruik van speciaal daartoe uitgerust materiaal, zodat aan elke specifieke voorwaarde afzonderlijk en zonder compromis, voldaan kan worden.

Wij bieden de volgende distributie diensten aan:

  • Afleveren en afhalen door geheel Europa
  • Express aflevering met gecertificeerde koerier
  • Groupage levering temperatuur gecontroleerd en GDP compliant voor o.a. 15-25 graden en 2-8 graden Celsius, ook gecombineerd !
  • Pallet en pakketzendingen, alsmede FTL

Transport en aflevering vindt uitsluitend plaats met gecertificeerde vervoermiddelen en gecertificeerde chauffeurs. Gedurende het gehele transport wordt de temperatuur beheerst, gecontroleerd en vastgelegd.

Ons Europees distributie netwerk is een gespecialiseerd pharma netwerk en heeft daardoor niet dezelfde frequenties en doorlooptijden als netwerken van normale handelsgoederen, simpelweg omdat het lading aanbod beperkter is. Daar waar reguliere groupage diensten op bijvoorbeeld Griekenland een frequentie hebben van dagelijks vertrek, bieden wij met ons netwerk een vertrek van 2 maal wekelijks aan.
Het moge duidelijk zijn, dat bij gebruik van ons Europees distributie netwerk, de kosten aanzienlijk lager zijn dan bij inzet van dedicated vervoer.

MEER WETEN OVER ONZE PHARMA-OPLOSSINGEN?

Wilt u meer informatie over CyberFreights Europese Pharma Distributie netwerk? Neem dan vrijblijvend contact op met John Twisk, Director Operations. Contactinformatie treft u aan in het contactblok.

Europees distributie netwerk voor Pharma in het kort

  • Afleveren en afhalen door geheel Europa
  • Groupage en FTL
  • Gecombineerd transport 2-8 graden en 15-25 graden Celsius
  • Volledig GDP compliant afgehandeld
  • Alleen gebruik van Euro 5 en Euro 6 motoren
  • Vaste frequenties import en export